Online slanje dokumenata

Putem forme ispod možete vaše dokumente i zahtjeve slati online

Adresa stanovanja

Broj telefona za kontakt

Unesite vašu email adresu za primanje odgovora

Izaberite opštinski organ na kojeg se odnosi vaš zahtjev

Naslov zahtjeva

Opis detalja podnjetog zahtjeva

Kontrolu ispod koristite za dodavanje dokumenata.

1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

Ustanove Grada