Posjeta operativnog tima za koordinaciju rada opštinskih kancelarija za prevenciju narkomanije

17 sep 2010

U cilju nastavka saradnje i koordinacije tivatske opštinske kancelarije za prevenciju narkomanije sa ostalim kancelarijama a u skladu sa zaključcima sjednice Nacionalnog savjeta za sprečavanje zloupotreba droga ,opštinu Tivat posjetili su dr.Jasna Sekulić.rukovodilac Odjeljenja za droge u Ministarstvu zdravlja i gdin Dušan Raspopović šef kancelarije za prevenciju narkomanije Opštine podgorica i zamjenik direktora Ustanove za smještaj,rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci.

Sastanku su prisustvovli potpredsjednik opštine Ilija Janović, savjetnica za prana pitanja u kqbinetu  predsjednika opštine Jovanka Laličić, sekretarka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti Bosiljka Radonjić, Savjetnik za međunarodne odnose i ekonomski razvoj  Petar Vujović i savjetnica za prevenciju narkomanije Darka Ognjanović.

Na ovom sastanku Darka Ognjanović je prezentovala rad kancelarije , dosadašnje i planirane aktivnosti Kancelarije za prevenciju narkomanije i dobijene su preporuke za budući rad i saradnju sa relevantnim subjektima  na ovom polju.

 

post slika