POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI

20 jan 2015

Danas su u Tivtu kao što je već najavljeno, obavljeno potpisivanje Memoranduma o saradnji između Opštine Tivat i Društva prijateljstva Narodne Republike Kine i Crne Gore. Memorandum o saradnji ispred Opštine Tivat potpisao je Predsjednik opštine Ivan Novosel, a ispred Društva prijateljstva mr Samir Hadžić. Ovim dokumentom trasirani su pravci za uspostavljanje odnosa saradnje između Opštine Tivat i Društva prijateljstva koji treba da rezultiraju uspostavljanju pobratimskih odnosa sa nekim od gradova NR Kine. Inače opština Tivat je zajedno sa opštinom Budva i Bijelo Polje izabrana kao jedna od tri opštine u Crnoj Gori sa kojima će gradovi u NR Kini uspostaviti pobratimske odnose. Na današnjem sastanku dogovorene su obaveze Opštine Tivat da Društvu prijateljstva pošalje detaljan SI-VI opštine u kojem će se iskazati i konkretni zahtjevi na planu uspostavljanja saradnje opštine Tivat i nekog kineskog grada koji bude odabran.

IMG 20150120 110013U narednih desetak dana očekuje se da NJ.E.G.CUI ZHIWEI izvanredni i opunomoćeni ambasador NR Kine u Crnoj Gori, zvanično posjeti opštinu Tivat, kojom prilikom će se bliže upoznati sa mogućnostima i potencijalnim vidovima saradnje. U drugoj polovini aprila se očekuje i posjeta zvanične delegacije NR Kine Crnoj Gori, koja će tom prilikom posjetiti i opštinu Tivat. Očekuje se da bi već tada moglo doći i do zvaničnog potpisivanja Memoranduma o uspostavljanju pobratimskih odnosa između opštine Tivat i nekog grada iz provincije Senčuan, koja se smatra najbogatijom provincijom u NR Kini.

SLUŽBA PREDSJEDNIKA

post slika