ETIČKA KOMISIJA ZA LOKALNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U PETAK ĆE ODRŽATI 14.SJEDNICU

19 jan 2015

U sklopu ranijeg Plana za 2015.g.od ove godine Etička komisija krenuće u intezivniju saradnju sa institucijama kojima je opština Tivat osnivač, tako što će u petak napraviti plan posjeta svakoj od ovih institucija ,gdje će se kontakt osobi iz institucije kao i svakom zaposlenom pojasniti odredbe Etičkog kodeksa na neposredan način.

Tokom iduće sedmice takođe je planiran redovni pregled kutija za pritužbe koje je Etička komisija postavila u svakoj instutuciji kako bi građani imali olakšanu komunikaciju sa Etičkom komisijom, na način što poštu, primjedbe i sugestije pa i pohvale mogu dostaviti u specijalno postavljenim kutijama.

post slika