POTPISANI UGOVORI SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

22 mar 2017

Opština Tivat je na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2017. godinu, usmjerila 49.980 eura na adresu 27 nevladinih organizacija iz Tivta, koje su konkurisale za pomenuta sredstva. Ovim povodom danas su u zgradi Opštini Tivat, predstavnici NVO sektora potpisali ugovore sa Opštinom Tivat.

Prisutnima su se obratili potpredsjednik opštine Ilija Janović, predsjedavajuća Komisije za raspodjelu sredstava Rajka Jovićević i sekretarka za kulturu i društvene djelatnosti Dubravka Nikčević.

„Podrška koju opština pruža NVO sektoru rezultat je prepoznavanja značaja istog. Jak i stabilan NVO sektor jednog grada ekvivalent je uspješnoj lokalnoj upravi. Aktivan NVO sektor sa kvalitetnim programima, jedan je od glavnih pokretača društvenih zbivanja u lokalnoj zajednici. Imajući sve ovo u vidu, Opština Tivat će nastaviti sa podrškom nevladinim organizacijama, i kao i do sada odgovaraće na potrebe iskazane od strane ovih organizacija“, naveo je potpredsjednik Janović u svom obraćanju.

Predsjednica Komisije za dodjelu sredstava Rajka Jovićević, navela je da su dva projekta odbijena i obrazložila ovakvu odluku Komisije. Ona je napomenula da odluka nije bila laka, ali da se Komisija trudila da bar u nekom dijelu podrži relizaciju što više projekata.

Sekretarka za kulturu i društvene djelatnosti u Opštini Tivat, Dubravka Nikčević podsjetila je prisutne da je u proceduri izrada nacrta novog Zakona o nevladinim organizacijama, te da će jednom usvojen ovaj zakon izazvati izvjesne promjene u domenu rada komisije i postojeće Odluke o raspodjeli sredstava. „Opština Tivat i Sekretarijat na čijem sam čelu, svakodnevno ulažu napore da komuniciraju sa NVO sektorom i da budu otvoreni, ostvarujući partnersku saradnju. Vid naše saradnje jesu i projekti koje kandidujete“, podsjetila je sekretarka Nikčević. Ona se zahvalila na dosadašnjem radu članovima Komisije kojima je istekao mandat.

Jedan od zaključaka Sekretarijata i Komisije jeste da je velika većina projekata, čak 80% usmjereno na oblast kulture, pa bi preporuka lokalne uprave bila veći stepen angažovanja  NVO sektora u domenu socijalne i dječje zaštite, u domenu ekologije i drugih projekata i oblasti koji su na fonu realizacije strateških ciljeva opštine. Predstavnici NVO sektora iskoristilu su priliku da iznesu sugestije i da prokomentarišu raspodjelu po osnovu konkursa.

Opština Tivat već tradicionalno svake godine Budžetom opštine opredjeljuje sredstva za podršku NVO sektoru. Ove godine opredjeljeno je ukupno 60.000 eura. Preostalih 10.020 eura biće raspodjeljeno po osnovu II Konkursa čije je raspisivanje planirano za treći kvartal 2017. godine.

Sa danasnjeg potpisivanja 2

post slika