Potpisivanje memoranduma o saradnji opštine Tivat i Društva prijateljstva NR Kine i Crne Gore

16 jan 2015

U utorak, 20.01.2015.godine, sa početkom u 10:00h u Kabinetu predsjednika na III spratu,  predsjednik opštine Tivat Ivan Novosel i predsjednik Društva prijateljstva NR Kine i Crne Gore mr. Samir Hadžić održače radni sastanak nakon kojega će potpisati Memorandum o saradnji između opštine Tivat i Društva prijateljstva NR Kine i Crne Gore. Nakon potpisivanja Memoranduma o saradnji, u holu na III spratu, prisutnim novinarima izjave će dati Predsjednik opštine Tivat Ivan Novosel i mr Samir Hadžić.  Incijativa za potpisivanje ovog Memoranduma potekla je od strane Društva prijateljstva NR Kine i Crne Gore, tačnije od kineskih gradova koji su iskazali interesovanje za uspostavljanje pobratimskih odnosa sa opštinom Tivat, kao jednom od najprosperitetnijih opština u Crnoj Gori i šire. Društvo prijateljstva NR Kine i Crne Gore, u saradnji sa Ambasadom NR Kine u Crnoj Gori, i Asocijacijom kineskog prijateljstva sa inostranim zemljama sa sjedištem u Pekingu, bavi se civilnom diplomatijom i aktivnostima na polju saradnje lokalnih samouprava između dvije zemlje. Inicijative sa crnogorske strane pokreće Društvo, koje nakon dobijanja saglasnosti svoje predloge šalje Kineskoj Asocijaciji pobratimskih gradova sa inostranim zemljama.