Usvojene odluke sa 19 sjednice SO Tivat od 29.12.2014.

16 jan 2015

1. Odluka o budžetu opštine Tivat za 2015. godinu – dalje
2. Odluka o donošenju urbanističkog projekta Milovići  – dalje
3. Odluka o donošenju urbanističkog projketa Meštrovići  – dalje
4. Odluka o donošenju urbanističkog projekta Bogišići  – dalje
5. Odluka o donošenju urbanističkog projekta Kostići  – dalje
6. Odluka o donošenju urbanističkog projekta Krašići 1   – dalje
7. Odluka o donošenju urbanističkog projekta Krašići 2  – dalje
8. Odluka o donošenju urbanističkog projekta Krašići 3  – dalje
9. Odluka o razrješenju jednog predstavnika Skupštine opštine u Skupštini turističke organizacije  – dalje
10. Odluka o imenovanju jednog predstavnika Skupštine opštine u Skupštini turističke organizacije  – dalje
11. Odluka o imenovanju predstavnika Skupštine opštine u Nadzorni odbor turističke organizacije  – dalje
12. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Drustva sa ogranicenom odgovornoscu Vodovod i kanalizacija Tivat  – dalje
13. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Drustva sa ogranicenom odgovornoscu Komunalno Tivat  – dalje
14. Odluka o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra Veliki gradski park u Tivtu  – dalje
15. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o građenju i uklanjanju pomoćnih objekata  – dalje
16. Odluka o davanju saglasnosti na odluku o izmjeni i dopuni Statuta Centra za kulturu  – dalje
17. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku cijenama usluga vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda  – dalje
18. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat za 2015. godinu  – dalje
19. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada DOO „Komunalno“ Tivat za 2015. godinu  – dalje
20. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada JU „Sportska dvorana“ za 2015 godinu  – dalje
21. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada JU „Centar za kulturu“ Tivat, za 2015. godinu  – dalje
22. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Turističke organizacije Tivat za 2015. Godinu  – dalje
23. Program rada Skupštine opštine za 2015 godinu  – dalje
24. Zaključak o utvrđivanju Elaborata o načinu korištenja Javnih parkirališta u zahvatu DUP-a Tivat-Centar I faza  – dalje
25. Zaključak o davanju saglasnosti za zaključenje aneksa Ugovora  – dalje
26. Izvještaj o stanju uređenja prostora u 2014. godini  – dalje
27. Informacija o stanju životne sredine za 2013 godinu za teritoriju opštine Tivat sa izvještajem zelenog tima za 2014 godinu  – dalje