POŠUMLJAVANJE VRMCA

23 dec 2013

Lijepo vrijeme u decembru dozvolilo je da pošumljavanje Vrmca teče planiranom dinamikom. Na određenoj lokaciji iznad sela Peani, posađen je  dobar dio sadnica, do kraja mjeseca u zavisnosti od vremna planirano je da se završi cjekolupna sadnja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj
Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

post slika