POVODOM MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV DUVANSKOG DIMA, LIKOVNA RADIONICA ZA UČENIKE

29 maj 2019

Međunarodni dan borbe protiv duvanskog dima biće obilježen u petak, 31.maja slikarskom radionicom u OŠ ”Drago Milović” koju sa ovom obrazovnom ustanovom organizuju Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja. Radionica za učenike V razreda biće organizovana na teme uticaj duvanskog dima na zdravlje; na životnu okolinu; Strip – poruke štetnosti duvanskog dima. Za najbolje radove na zadate teme Sekretarijat za mlade,sport i socijalna pitanja obezbjediće nagrade.

Istog dana, nakon uspješno završene obuke za vršnjačke edukatore, 12 učenika VIII i IX razreda OŠ “Drago Milović” dobiće potvrde o stečenom zvanju omladinskog aktiviste, vršnjački edukator/ka generacija X. Oni će se pridružiti generacijama vršnjačkih edukatora koje je obučila Opština Tivat a kojih sada ima već 120.

Savjetovalište “Saslušaj me”oformljeno je prije godinu, kao zajednička aktivnost Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja i OŠ „Drago Milović“ radi stvaranja uslova za sprovođenje preventivnih programa za mlade u oblastima unapređenja života i promocije zdravih stilova življenja. U savjetovalištu tokom školske godine rade savjetnici sekretarijata. Savjetovalište aktivnosti realizuje kroz održavanje radionica, predavanja i tribina, obuke za vršnjačke edukatore kroz program psiho-socijalne podrške u OŠ Drago Milović i SMŠ Mladost.

U protekloj školskoj godini održano je 46 radionica, kojima je obuhvaćeno ukupno 773 učenika. Rađeno je sa učenicima od IV-IX razreda osnovne škole I sa učenicima prva dva razreda srednje škole. Najčešće obrađivane teme bile su: vršnjačko nasilje, psihoaktivne supstance i posljedice zloupotrebe, negativan uticaj drugih i kako mu se suprotstaviti, sajber nasilje, konflikti i načini rješavanja.

Pored sprovođenja preventivnih programa, rad Savjetovališta omogućava i individualni pristup učenicima, roditeljima kao i nastavnom kadru.

U toku ove školske godine održana je obuka desete generacije polaznika treninga za vršnjačke edukatore. Obuka je održana u saradnji sa Omladinskim klubom u sklopu implementacije projekta “Sistemi podrške za mlade”, podržanog od strane Ministarstva sporta koju je pohađalo 11 učenika SMŠ”Mladost”.

U sklopu obilježavanja aprila kao “Mjeseca Zdravlja” organizovana je posjeta JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Kakaricka Gora-Podgorica. Centar za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika PAS-a posjetilo je 30 učenika OŠ”Drago Milović” i SMŠ”Mladost” imajući u vidu da je Opština Tivat prva u Crnoj Gori donijela Odluku o sufinansiranju tretmana rehabilitacije korisnika psihoaktivnih supstanci za lica sa teritorije opstine Tivat.

post slika