Poziv za preuzimanje kućnih brojeva

12 feb 2024

Opština Tivat poziva vlasnike, odnosno suvlasnike stambenih ili poslovnih objekata i Stambenih zgrada u ulicama Župa (stari naziv Bogunovo), Župa I (stari naziv Bogunovo I), Župa II (stari naziv Marići-početak ulice), Račica (stari naziv Župa) i Marići da preuzmu tablice sa kućnim brojevima. Tablice se mogu preuzeti u službenim prostorijama Sekretarijata za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti (sprat II, kancelarija br. 17), svakog radnog dana od 8 do 11 časova i srijedom od 8 do 14 časova.

Ujedno pozivamo ponovo sve ostale građane, koji do sada nisu preuzeli svoje tablice sa kućnim brojevima, da ih preuzmu.

Podsjećamo da vlasnik, odnosno suvlasnik stambenog ili poslovnog objekta i Stambena zgrada kao pravno lice dužni su da pločicu sa brojem postave i održavaju urednom, kao i da prijave promjenu adrese MUP-u CG, filijala Tivat. Takođe, napominjemo da vlasnik rizikuje primjenu kaznenih odredbi propisanih Odlukom o komunalnom redu ako ne postavi tablicu sa brojem na stambenoj ili poslovnoj zgradi i ne održava je urednom.

post slika