POZIV ZA PRIJAVU NA DVODNEVNI SEMINAR ZA NEVLADINE I SPORTSKE ORGANIZACIJE “PISANJE PROJEKTNOG PRIJEDLOGA-BAZIČNI TRENING”

28 aug 2013

Opština Tivat-Komisija za raspodjelu sredsatava za projekte NVO u opštini Tivat  organizuje dvodnevni praktični trening : "Pisanje projektnog prijedloga-bazični trening" koji će se održati u Sali opštine Tivat u ponedeljak i utorak 02 i 03 septembra sa početkom u 9.00 časova. Cilj treninga je pružiti osnovna znanja o procesu izrade projektnog prijedloga, kao što su: efikasno definisanje konkretnog problema koji se želi riješiti projektom, definisanje ciljeva i podciljeva projekta, uspješno definisanje korisnika projekta, razrada aktivnosti, izrada budžeta i procesa praćenja realizacije projekta. Nakon ovo treninga polaznici će steći razumijevanje o procesu izrade projektnog prijedloga, povećati znanje o definisanju različitih elemenata projektnog ciklusa, usavršiti vlastite metode izrade projektnog prijedloga i steći razumijevanje o zahtjevima i standardima donatora navedenih u pozivima za projekte.

Pravo da se prijave imaju predstavnici svih NVO i sportskih organizacija koje su registrovane na teritoriji opštine Tivat. Rok za prijavu je petak, 30.avgust, a prijavu je moguće izvršiti u kancelariji Sekretarijata za društvene djalatnosti Opštine Tivat br. 12 ili putem telefona na broj 032 661 329.