UTU – SKENIRANI AKTI

29 aug 2013

PRILOZI ZA UTU

- Klikovac Siniša

- Kilibarda Rašo

- Jeroen Frech 0902-848

- Mirčić Branislav

- Zornija Olga

- Peković Blagoje

- Jeroen Frech

- Marić Miloš

- Josić Svetlana

- Luštica Development A.D.

- Bunjevac Jadranka i Sreto

- Khasannov Fanis

- Veljic Dragan

- Karl Development d.o.o.

- Joksimović Jole

- Labović Milivoje

- Breffni Enterprises d.o.o. 

- Klakor Jovan

- Perušin Antun

- Deković Anton

- Klikovac Siniša

- Kovač Đorđe

- Marić Miloš

- Samardžić Vlado

Samardžić Miloš

- Vukadinović Radenko

- Begović Radivoj

- Ispravka UTU 0902-781/8-13

- Krivokapić Božidar

- Krstović Radojica

- Preljević Selma

- Bojović Dragoljub

- Gallately Smit Ljiljana

- Ilić Vladan

- Jovičić Tamara

- Ban Mladen

- Preljević Selima

- Radošević Marko

- Ipravka UTU broj 0902-369/3 od 22.06.2012.

- Obrenović Vlado

- Rajčević Zvonimir 0902-767/2-2013

Rajčević Zvonimir 0902-767/3-2013

- Stamatović Danilo

- Tomičić Danijela

- Josić Odbijen

- Josić Svetlana

- Kaluđerović Jelka

- Krunić Vukosav

- Popović Rade

- Rončević Milan

- Brajković Matija

- Bunjevac Jadranka

- Dubravčević Neđeljko 0902-744/4

- Franović Ivana

- Ivanović Arsenije

- Jaćimović Blagoje

- Maslova Goran 0902-699/5

- Maslovar Goran 0902-699/4

- Pavićević Dragan

- Peković Zoran

- Popović Ljubomir

- Radonjić Jelena

- Čulina Aleksandar

- Kameri Keće

- Knežević Marko

- Matović Stevan

- Mirkov Valentina

- Petrić Slavica

- Đurković Miladin

- Marić Dragan

- Maslovar Goran

- Rončević Milan

- Šušić Vjera 

- Đumić Milan

- Dubravčević Neđeljko

- Gverović Anđelko

- Josić Svetlana

- Jovanović Milorad

- Kolodiazhnyi Andreia

- Luke Cristopher Bonham

- Utješinović Miroslav

- Vukčević Vujadin

- Berlizev Sergey

- Bujković Vojislav

Dimovski Nada

- Direkcija za imovinu - 0902-556/8

- Francesković Petar

- Tomanović Jelena

- Čolević Dragan

- Crnogorski Telekom

- Lashmanova Anastasiya

- Nišavić Dragoslav

- Noković Joka

- Obrenović Milutin

- Peričić Luka

- Petrović Ivo

- Port Land d.o.o.

- Potezica Mira

- Todorović Božidar

- Mato Krstović

- Vjekoslav Uskoković

- Jovo Čelanović

- Luka Popović

- Danko Gospić

- Svetomir Otović

- Mara Bokun

- Andrey Lybimov

- Begović Danica

- Castelli Ana

- Ćeranić Radojka

- Čulina Aleksandar

- Elektrodistribucija Tivat

- Glavočić Marko

- Ivosević Predrag

- Milić Miro

- Musaev Shakhsovara 

- Musaev Shakhsovara

- Nišavić Rada

- Radević Dragan

- Vidaković Živorad

- Vranješ Dragoljub

- Yurin Viktor

- Chizov Petar 

- Đokić Slobodanka

- Ivošević Mitra

- Konstatinović Gordana

- Brkan Marija

- Đurišić Nedjeljka

- Đurovic Danilo

- Karić Alma

- Keljanović Goran

- Keljanović Zoran

- Najdovski Tomislav

- Petković Srećko

- Petrić Mijat

- Rončević Milan

- Teplitsky Arkady

- Trifunovic Ostoja

- Vasić Senka

- Direkcija za investicije i razvoj 0902-741/2

- Đukić Vukosav

- Đuretić Predrag

- Jakob Miler

- Vizantija club doo

Jotanović Novak 

- Lazić Zdravko 

- Rajović Vera 

- Rolović Duško 

- Varganova Irina

- Vishnevskaya Alla Konstatinova

- Ogden Stephen Paul

- Mango Valeriy

- Zeća Tahir

- Vukoje Drobnjak

- Mitar Perović

- Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju

- Dejić Marija

- Milojević Hadži Dragoslava

- Rakočević Milan

- Stanojević Verica

- Stevanović Goran

- Tamburić Milorad

- Trojanović Zoro 0902-623

- Trojanović Zoro 0902-624

- Borozan Predrag

- Direkcija za Investicije

- Ilioska Slobodanka

- Jovanović Jordan

- Kojić Stevan

- Lepteva Natalya

- Matijašević Svetozar

- Mitić Stojan

- Mitrović Darka

- Novaković Dušanka

- Rašit Dute

- Samardžić Djuro

- Smodlaka Krsto

- Tamburić Milorad

- Trojanović Zoro

- Volkov Sergey

- Žarić Radovan  -  ispravka

- Jovanka Stanišljević

- Đuro Samardžić

- Nikola Barbić

- HTP Mimoza ad Tivat

- Elektrodistibucija Tivat

- Alekseia Kutikov

- Ibrahim Radončić

- Boris Blažević

- Goran Veljović

- Radule Lepojević

- Aleksandar Šćepanović

- Marija Mihaliček

- Miodrag Radmanović

- Zvezdan Babić

- Rajko Pavićević  0902 - 577

- Rajko Pavićević  0902 - 576

- Srđan Milinković

- Stevan Mogić 0902 - 579

- Stevan Mogić 0902 - 560

- Miloš Bulajić

- Jovan Radeta

- Podgorica properties d.o.o.

- Yuriy Sukhorslov

- Olga Zornija

- Miodrag Perić

- Isaković Dijana

- Ivanković Dragan

- Mirojević Begajeta

- Rađen Radomir

- Rađen Radovan

- Stančević Stana

- Stanojević Veselinka

- Nikolić Zoran

- Chibah Smail

- Adžović Zaro

- Zadorin Valery

- Direkcija za investicije

- Arsić Velimir

- Jovićević Nebojša - korekcija UTU

- Mitić Rajko i Nikoleta Lazić

- Grebenkin Aleksander

- Čelanović Tijana

- Popivoda Momčilo

- Milićević Dragan

- Smolović Veselin

- Safet Levajić

- Slobodanka Isailović 0902 - 532

- Smilja Pejović

- Ibro Adžović

- Vladimir Bakica

- Bogoljub Isailović

- Slobodanka Isailović 0902 - 531

- Milja Bujišić

- Dragutin Lakić

- Slavka Pekić

- Ogden Stephen Paul

- Rada Bjelivuk

- Rajko Nenadović

- Olivera Lazić

- Goran Čvorović

- Branka Starčević

- Radomir Kilibarda

- Željka Stegić

- Zoran Mihaljiček

- Direkcija za investicije 0902-546

- Direkcija za investicije 0902-547

- Direkcija za investicije 0902-548

- Milja Bojanić

- Pravoslavna parohija tivatska

- Martinović Jovan

- Perov Dmitry

- Bogdanović Sonja

- Erceg Joško 0902-572

- Erceg Joško 0902-571

- Erceg Joško 0902-570

- Erceg Joško 0902-569

- Erceg Joško 0902-514

- Erceg Joško 0902-513

- Erceg Joško 0902-512

- Škoric Miran

- Okić-Komnenić Slobodanka

- Erceg Joško 0902/445

- Erceg Joško 0902/443

- »KNJAZ« d.o.o.

- Jelisavac Vedrana