Počela sa radom kancelarija za prevenciju narkomanije Tivat

10 maj 2010

U okviru Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti počela sa radom Kancelarija za prevenciju narkomanije Tivat, a u skladu sa preporukama Nacionalnog savjeta Crne Gore  za borbu protiv narkomanije .


Kancelarija za prevenciju narkomanije će raditi na unapređivanju informisanosti i podizanju nivoa svijesti i obrazovanja građana Tivta o štetnosti droge i psihoaktivnih supstanci i razvijanje preventivnih programa , zasnovanih na istraživanju i promociji zdravih stilova življenja, aktivizma i volonterizma građana.

Kancelarija za prevenciju narkomanije će raditi svakog radnog dana od 08 00 do 15 00 časova , a rukovodilac kancelarije je sociolog Darka Ognjanović.

Pozivamo sve građane Tivta da nam se pridruže u formiranju Kancelarije,davanjem sugestija i ideja kako bi ona zaživjela kao servis svih građana Tivta u promociji zdravih stilova života.

 

Kontakt:  tivat@t-com.me

 

Tel: +382 (0) 32/673-990