Predlog tačaka dnevnog reda II sjednice Skupštine opštine Tivat

00. Zapisnik o radu I sjednice novoizabrane Skupštine  detaljnije

01.Predlog Odluke o imenovanju Odbora za Statut i propise  detaljnije

02.Predlog Odluke o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja  detaljnije

03.Predlog Odluke o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti  detaljnije

04. Predlog Odluke o imenovanju Odbora za finansije,privredu i razvoj  detaljnije

05. Predlog Odluke o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora, i komunalno stambenu djelatnost  detaljnije

06. Predlog Odluke o imenovanju Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju  detaljnije

07. Predlog Odluke o određivanju odbornika koji prisustvuju zaključenju braka  detaljnije

Ustanove Grada