Predlog tačaka dnevnog reda IX sjednice Skupštine opštine Tivat

00. Zapisnik o radu VII sjednice detaljnije

01 Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke 03 040 20 270 detaljnije

02 Predlog Odluke o ustanovljavanju službenosti na kat par 1986 1 i 1986 2 KO Djuraševići detaljnije

03 Predlog Odluke o ustanovljavanju sluzbenosti kat par 1147 1 KO Radovici Tri krsta detaljnije

04 Izvještaj o realizaciji Programa obavljanj kom djel PPOV za 2021 godinu detaljnije

05 Plan i program rada RJ Azil za napustene pse za 2023 g. detaljnije

06 Program uređenja prostora opštine Tivat za 2023 godinu detaljnije

07 Godišnji izvještaj o radu predsjednika Opštine za 2022 godinu detaljnije

08 Predlog Odluke o imenovanju predstavnika Skupštine opštine u Nadzorni odbor TOT detaljnije

09 Predlog Odluke o razrješenju jednog člana Savjeta JU Centar za kulturu Tivat detaljnije

10 Predlog Odluke o imenovanju jednog člana Savjeta JU Centar za kulturu Tivat detaljnije

11 Predlog Odluke o razrješenju jednog člana Savjeta JU Muzej i galerija detaljnije

12 Predlog Odluke o imenovanju jednog člana Savjeta JU Muzej i galerija Tivat detaljnije

13 Predlog Odluke o razrješenju člana Skupštine Vodacom DOO detaljnije

14 Predlog Odluke o imenovanju člana Skupštine Vodacoma detaljnije

15 Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za Statut i propise detaljnije

Akt predsjednika Opštine detaljnije

Ustanove Grada