Predlog tačaka dnevnog reda V sjednice SO Tivat

1. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budzetu Opštine Tivat za 2020.godinu PDF

2. Predlog Odluke o budzetu za 2021.godinu PDF

3. Predlog Odluke o davanju saglasnosti VIK na cijene PDF

4. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na cijenu usluge PPOV za 2021.godinu PDF

5. Plan i program rada DOO Autobuska stanica PDF

6. Plan i program rada PPOV za 2021.godinu PDF

7. Plan i program rada BNT-a za 2021. sa Odlukom i misljenjem nadleznog organa PDF

8. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe P 681-15 PDF

9. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe P 264-15 PDF

10. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe P 180-19 PDF

Ustanove Grada