Predlog tačaka dnevnog reda VIII sjednice SO Tivat

01. Plan i program rada JU Gradska biblioteka za 2022 godinu PDF

02. Godišnji program obavljanja komunalne djelatnosti za 2023.godinu PPOV PDF

03. Predlog Odluke o ustanovljavanju sluzbenosti kat par 1986 1 KO Djurasevici PDF

04. Predlog odluke o proglasavanju kategorije granica statusa i rezima zastite Park Przna PDF

05. Izvještaj o stanju uređenja prostora 2022 za Skupštinu PDF

06. Predlog Odluke o izgradnji lokalnog objekta od opsteg interesa trafostanica UP 312 PDF

Propratni akt PDF

Ustanove Grada