PREDLOG TAČAKA DNEVNOG REDA XXV SJEDNICE SKUPŠTINE OT

09 nov 2018

1.Predlog Odluke o donošenju DUP-a Servisna zona Luštica - dalje
2.Predlog Strateškog plana razvoja opštine Tivat 2019-2022 - dalje
3.Predlog Odluke o izletničkoj taksi - dalje
4.Predlog Odluke o bližim kriterijumima za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje za lica u stanju socijalne potrebe - dalje
5. Predlog Lokalnog plana za postizanje rodne ravnopravnosti 2018-2022 u opštini Tivat - dalje
6.Predlog Odluke o izmjeni odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje vozila privrednog društva Parking servis Tivat - dalje
7.Predlog Odluke o izmjeni odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Tivat - dalje
8.Predlog Odluke o imenovanju izvršnog direktora Društva za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat - dalje
9.Predlog odluke o imenovanju jednog člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave - dalje
10.Predlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza u objektu koji se gradi na urbanističkoj parceli 5c u zahvatu DUP-a Seljanovo - dalje
11.Predlog odluke o stavljanju van snage Odluke o pokretanju postupka za izbor partnera za izgradnju stambeno poslovnog objekta 0304-463-331 od 02.10.2017 - dalje