PREDSTAVLJANJE NOVOG ZAKONA O UPRAVNOM POSTPKU

23 jul 2015

U Tivtu je 16 i 17 jula , u organizaciji Uprave za kadrove održan seminar na temu“ Predstavljanje novog Zakona o upravnom postupku“. Obuci su prisustvovali glavni administratori i savjetnici za drugostepeni postupak u Službama glavnih administratora, sekretari Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine primorskih opština. Predavači su bili Ljubinka Radulović dosadašnji pomoćnik Generalnog sekretara Zajednice opština Crne Gore i Jovanka Laličić Glavna administratorka u opštini Tivat.
Seminar je sproveden kroz prezentaciju novog Zakona o upravnom postupku sa posebnim akcentom na novine koje Zakon donosi, diskusiju i studije slučaja / primjeri iz prakse /, te uz punu interakciju svih učesnika seminara . Kroz diskusiju učesnicima je data prilika da otvore dileme oko pojedinih zakonskih rješenja , postave pitanja i razmijene međusobna iskustva u dosadašnjoj primjeni Zakona o opštem upravnom postupku a sve kroz prizmu rješenja koje nudi novi Zakon.
Svi učesnici seminara nakon dva dana rada su bili jedinstveni u ocjeni da je seminar postigao svoj cilj, da je bio krajne koristan i intersantan i da je poželjno da ovakvih seminara bude što više do početka primjene Zakona.

post slika