Premijer Milo Đukanović u Tivtu

21 jul 2015

Dana 20.07.2015. godine u radnu posjetu Tivtu, boravio je Predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović, ministar turizma i održivog razvoja Branimir Gvozdenović, direktor Direkcije za javne radove Žarko Živković i Rajko Kovačević šef Kabineta Predsjednika Vlade Tim povodom održan je radni sastanak u Opštini Tivat kojem su pored Predsjednika opštine Ivana Novosela i Predsjednika Skupštine opštine Krsta Boškovića prisustvovali i Glavni administrator, sekretari Sekretarijata i direktori direkcija, menadžer opštine i savjetnik Predsjednika za međunarodne odnose i ekonomski razvoj, direktori preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština i direktorica Turističke organizacijhe Tivat.


kabinetPredsjednik Opštine Tivat je u uvodnom izlaganju poželio dobrodošlicu i izrazio čast i zadovoljstvo boravkom Predsjednika Vlade u opštini Tivat i dao uvodno izlaganje o trenutnom stanju u opštini Tivat i budućim planovima. Tom prilikom je istakao između ostalog „ da je opština Tivat sigurno jedna od rijetkih opština u Crnoj Gori, koja se može pohvaliti stabilnim budžetom, koja nema neizmirenih obaveza i koja redovno servisira sve obaveze iz budžeta. Tome je doprinijelo po njegovim riječima, dobro organizovana naplata lokalnih javnih prihoda. Opština Tivat je prva u Crnoj Gori koja je usvojila Prostorni plan opštine, a nakon toga cijelu generaciju detalnjih urbanističkih planova, čime su stvorene planske pretpostavke za privlačenje stranih investitora. Rad preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština je jako dobar.“ Predsjednik je upoznao prisutne sa krupnim investicijama koje su završene ili su u toku kao što su „ obala Pine“, „ autobuska stanica „, izgradnja stanova u naselju Švedske barake, kojim će se riješiti ne samo stambeno pitanje 23 porodice koje su ranije živjele na tom lokalitetu, već će se riješiti stambeno pitanje zaposlenih u organima lokalne uprave, preduzećima, ustanovama čiji je osnivač opština, MUP-u i Agenciji za nacionalnu bezbjednost  ;projektima u oblasti vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda; o novom kvalitetu u oblasti pružanja usluga boravka turista kroz izgradnju hotelskih kapaciteta sa 4 i 5 zvjezdica ( hotel Rigent, hotel Pine i Magnolija), te sa podacima o povećanju broja turista koji trenutno borave u opštini Tivat u odnosu na isti period prošle godine; o ulaganjima stranih investitora Porto Montenegro, Luštica Development, Qatari Diar. Pri tom je posebno apostrofirao da opština Tivat nema viška zaposlenih već je sve brojne zahtjeve stranih investitora i redovne obaveze servisirao sa veoma skromnim brojem zaposlenih, koji su dali svoj puni doprinos ovakvom uspjehu. U svom izlaganju predsjednik Opštine se dotakao i pitanja koje treba da se riješe u budućem periodu.
Jedno od ključnih takvih pitanja koje traje već 8 godina su Lukovića barake, kojim bi se riješilo stambeno pitanje bivših zaposlenih Remontnog zavoda Sava Kovačević, zatim izgradnja olimpijskog sela u Lepetanima, pitanje ostrva Cvijeća i ostrva Sveti Marko, lokacija Župa, bazen na Belanima, saobraćajnica na Luštici, kolektor za prečišćavanje vode, izmještanje dalekovoda sa lokacije za izgradnju komunalnih servisa , izgradnja bulevara kroz Tivat. Predsjednik je istakao spremnost opštine Tivat za nova ulaganja, ali očekuje uključivanje u rješavanje ovih problema i Vlade Crne Gore, Ministarstva saobraćaja, Direkcija za javne radove.. Direktor Direkcije javnih radova Žarko Živković je istakao spremnost da se ova Direkcija uključi u finansiranje radova na bazenu na Belanima.
salaMinistar turizma i održivog razvoja, Branimir Gvozdenović je izrazio zadovoljstvo zbog prisustva i pohvalio uspješnu politiku poslovanja opštine. Izdvojio je neke od ključnih problema, dao sugestije i istakao spremnost za saradnju naročito kada je u pitanju izgradnja puta prema Luštici, budući da je to obaveza Opštine i Države preuzeta potpisanim ugovorom. Istakao je da se radi o opštini koja je napravila najveći skok po pitanju razvoja u proteklih 5 godina, ali da mora završiti i obavezu koja se tiče određivanja lokacije za građevinski otpad.
Premijer Crne Gore Milo Đukanović se predsjedniku Opštine Tivat zahvalio na gostoprimstvu i iskazao zavodoljstvo zbog boravka u Tivtu. Čestitao je predsjedniku na pozitivnoj politici poslovanja koja je opštinu Tivat iz ranijih egzistencijalnih problema pretvorila u razvojnu bazu. Uputio je komplimente za sve dobro urađene poslove tokom proteklih godina i to vidi kao napredak ne samo Tivta već cijele Crne Gore. Istakao je pozitivan razvojni impuls Tivta, ne samo po povećanju zarada već i na osnovu ostalih podataka uopšte. Vjeruje da postoji poseban način kojim se došlo do napretka, koji smatra ključnim za dalje napredovanje. Naglasio je da je Opština Tivat prva donijela prostorno urbanistički plan, da je bitno unaprijeđena komunalna infrastruktura grada, da je iskazana posebna senzibilnost prema investitorima i sposobnost razumijevanja njihovih potreba, Jer kada se govori o investicijama u Crnoj Gori,istakao je Premijer, govori se o Tivtu, što nije primjer sa ostalim opštinama. On Tivat vidi kao uzoran model korišćenja lokacija i investicija. Iz primjera Pitera Manka koji je unaprijedio lokaciju a ulaganjima u marketing doprinio razvoju Crne Gore kao turističke destinacije, vidi se da se može naći modus da se Crna Gora učini konkurentnom turističkom destinacijom, i smatra da se mora iskoristiti takva šansa i u budućem periodu. Treba se uklopiti i voditi primjerima uspješnijih, pratiti tajming kako se šansa za buduća ulaganja ne bi propustila. Vidjeti gdje se nalazi Crna Gora u odnosu na Evropu i iskoristiti stopu rasta, deblokirati razvojne potencijale i učiniti ih dostupnijim turistima. Povezati se direktnim linijama, naći nove partnere za ugovore oko upravljanja aerodromima. Pitanje rješavanja projekta "Lukovića barake" i "kasarne Lepetane", vidi kao zajedničku obavezu i zajednički interes Države i Opštine. Saglasan je i očekuje da ostrvo Sveti Marko i Župa ožive, da se krene u akciju jer nema formalnih prepreka. Premijer je istakao spremnost za saradnju po svim značajnim pitanjima kako bi se došlo do povoljnih rješenja.autobuska

 

post slika