SASTANAK RADNE GRUPE ZA IZRADU OPŠTINSKOG PROGRAMA RAZVOJA SPORTA

23 jul 2015

U Opštini Tivat juče 22.07.2015. godine održan je prvi sastanak Radne grupe za izradu opštinskog programa razvoja sporta za period 2015 – 2020.godine. Nakon donošenja Odluke o pristupanju izradi opšinskog programa razvoja sporta, Predsjednik opštine je imenovao članove radne grupe koju sačinjavaju predstavnici ustanova sporta, organa uprave, sportski i drugi stručni radnici: Dubravka Nikčević, koordinatorka radne grupe; Zoran Petranović, Siniša Kusovac,Vasilije Zeljak,Veljko Botica, Dejan Sekulić, Boris Pean, Zoran Stanković i Radovan Novaković.

Na jučerašnjem sastanku usvojen je poslovnik o radu kao i razmatrana metodologija izrade ovog značajnog strateškog dokumenta za opštinu a shodno odredbama Zakona o sportu. Definisan je sadržaj budućeg Programa razvoja sporta u svim njegovim elementima, te s tim u vezi,članovi radne grupe preuzeli su zadatke po prioritetnim aktivnostima, prikupljanju podataka za cjelokupnu analizu stanja u sportu kako u takmičarskom, školskom, rekreativnom sportu tako i u oblastima sporta osoba sa invaliditetom, žena u sportu te stručnim kadrovima i sportskoj infrastrukturi kao značajnom segmentu razvoja sporta.

Radna grupa će nakon faze sagledavanja stanja u sportu pristupiti izradi SWOT analize te analizi značajnih oblasti kao što je Sport i turizam. Planirano je da se održe i posebni sastanci sa sportskim klubovima i organizacijama te drugim važnim činiocima za razvoj sporta kako bi se što potpunije sagledalo stanje sporta u Tivtu. Nakon toga pristupiće se definisanju strateških ciljeva i prioriteta sa nosiocima aktivnosti i dinamikom realizacije , monitoringu i evaluaciji kao krajnjim segmentima ovog dokumenta, koji će biti dostavljen Predsjedniku opštine kao bi se pristupilo javnoj raspravi.

 

post slika