PREDSTAVNICA OPŠTINE TIVAT NA SJEDNICI „ŽENSKOG PARLAMENTA “CRNE GORE

10 mar 2014

Na poziv Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore predstavnica opštine Tivat mr.Darka Ognjanović prisustvovala je zasijedanju Ženskog paralamenta, povodom 8.marta Međunarodnog dana žena,sa ciljem promocije ženskih ljudskih prava u Crnoj Gori. Sjednici su prisustvovali predstavnici/ce diplomatskog kora, međunarodnih organizacija i lokalne samouprave.
Prije početka zasijedanja, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, otvorila je izložbu likovih radova djece sa smetnjama “Put ljubavi”.


Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Željko Šturanović otvorio je treće zasijedanje „Ženskog parlamenta“, na kome su članovi/ice Vlade Crne Gore odgovarali na pitanja učesnica, predstavnica ženskih grupa parlamentarnih partija, kao i predstavnica civilnog društva. .
Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, u uvodnom izlaganju, između ostalog je kazala da je u Crnoj Gori u proteklom periodu dosta urađeno na zaokruživanju zakonodavnog okvira koji garantuje jednake šanse i mogućnosti za oba pola.
Ona je ocijenila da su u godini iza nas sprovedene značajne aktivnosti na polju suzbijanja nasilja nad ženama, osnaživanja učešća žena u javnom i političkom životu, osnaživanja mehanizama na lokalnom nivou, podsticanja ženskog preduzetništva, iniciranja aktivnosti u cilju unaprijeđenja položaja žena sa sela, unaprjeđenja položaja žena iz romske i egipćanske populacije, kao i osnaživanja učešća muškaraca u porodičnim obavezama, zaključujući da se mora još puno raditi na adekvatnoj primjeni usvojenih zakonskih formi.
Predstavnici/ice Vlade Crne Gore odgovorili su na 22 pitanja predstavnica ženskih grupa parlamentarnih partija, kao i predstavnica civilnog društva.

 

post slika