POČELA PRIJAVA ZA SEMINARE KANCELARIJE ZA MLADE OPŠTINE TIVAT

10 mar 2014

Opština Tivat- Kancelarija za mlade, u saradnji sa Centrom za obrazovanje ZOPT Tivat organizuje edukativne proljećne besplatne radionice za mlade od 15- 29 godina, sa ciljem osnaživanja i podizanja kvaliteta života mladih osoba. Ponuđene su teme za dvodnevne seminare na osnovu interesovanja mladih u opštini Tivat: Komunikacijske vještine, Kako se nositi sa rješavanjem konflikata, Vještine prezentacije, Predrasude, Kreativne radionice za pripremu vaskršnjih ukrasa i seminar na temu kako Predstaviti se kroz CV i individualni plan sezonskog zapošljavanja.Kontakt osobe u OŠ Drago Milović – su Irina Kusovac, vršnjačka edukatorka i u Srednjoj školi Mladost - Ana Božić, vršnjačka edukatorka.

Vrijeme održavanja je od 15. mart do 15. april, a proizvodi koji se budu uradili na radionici za pripremanje vaskršnjih ukrasa biće prezentovani na štandu u narednoj akciji .Seminari će se održđavati u zgradi Stare opštine prostorije ZOPT-a od 16.00 čas.Broj učesnika je ograničen po radionici. Nakon seminara dobija se sertifikat .

 

post slika