PREDSTAVNICI OPŠTINE TIVAT UČESTVOVALI NA SASTANKU PARTNERA MEĐUREGIONALNOG PROJEKTA „IRENE“

18 sep 2018

Sekretar Sekretarijata za ekonomski razvoj i preduzetništvo Petar Vujović i samostalna savjetnica za projekte Ivona Petrović, prisustvovali su 5. Koordinacionom sastanku svih partnera na projektu „IRENE - Interregional Renewable & ENErgy efficiency network“, održanom 13. i 14. septembra 2018. godine u prostorijama „Solarnog edukacijskog centra“ u Zadru u Republici Hrvatskoj. Ovom prilikom, analizirane su do sada realizovane aktivnosti, sa posebnim osvrtom na pilot projekat - instalaciju novih sistema rasvjete. Takođe, razmatralo se i o konceptu promotivne kampanje projekta, koji je predstavljen partnerima, a analizirane su i do sada prikupljeni projektni prijedlozi za bazu podataka na temu energetske efikasnosti.

Projekt ¨IRENE - Interregional Renewable & ENErgy efficiency network¨, u okviru Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020, zajednički sprovode Zadarska županija (Rapublika Hrvatska), Eko centar „Delfin“ i Opšina Tivat (Crna Gora), Asocijacija za ekonomski razvoj „Redah“ i Grad Mostar (Bosna i Hercegovina), te Agencija za razvoj Zadarske županije „Zadra nova“ kao vodeći partner. Glavni cilj projekta je zaštita i očuvanje životne sredine i unapređenje održivog korišćenja prirodnih resursa u prekograničnim područjima, kroz zajednički razvoj i umrežavanje lokalnih sistema upravljanja energijom u prekograničnom području za unapređenje energetske efikasnosti i korišćenja sistema obnovljivih izvora energije u javnom sektoru. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.915.820,00€. Implementacija projekta traje do 31. decembra 2019. godine.

post slika