AKCIJA SAKUPLJANJA ELEKTRONSKOG I ELEKTRIČNOG OTPADA

17 sep 2018

U četvrtak, 20. septembra 2018. godine, obilježava se 27 godina od dana kada je Crna Gora, na zasijedanju Skupštine Republike Crne Gore usvojila Deklaraciju o proglašenju Crne Gore za ekološku državu. Povodom ovog značajnog datuma, „Komunalno“ d.o.o. Tivat, u saradnji sa Sekretarijatom za komunalne poslove i saobraćaj i Sekretarijatom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Opštine Tivat, organizuje akciju sakupljanja elektronskog i električnog otpada.

U okviru realizacije projekta „Upravljanje opasnim komunalnim otpadom“, akciju je podržalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma i sprovodi se u svim opštinama Crne Gore, a ima za cilj ukazivanje građanima na akumuliranje opasnog komunalnog otpada.

Ovo je prvi put da se na teritoriji opštine Tivat organizuje akcija za prikupljanje ove vrste otpada koji se zbog svojih specifčnosti tretira kao opasan otpad, a pod isti spadaju: računarska oprema, baterija akumulatora, monitor, televizor, štampač, skener, tonera za štampače, mobilni telefoni, računar i drugi slični uređaji.

Ovom prilikom pozivaju se građani Tivta da uzmu učešće u pomenutoj akciji i svoj elektronski otpad donesu u magacinsko-radionički prostor Komunalnog preduzeća, koji se nalazi u Velikom gradskom parku, od ponedjeljka do srijede u terminu od 08:00 do 18:00 časova i time daju svoj doprinos očuvanju životne sredine.

Akcija traje do četvrtka 20. septembra 2018. godine, kada će ovlašćeni sakupljač za ovu vrstu opasnog otpada preuzeti sakupljene količine istog. Za više informacija, građani mogu pozvati na sljedeći broj telefona: +382 67 748 442.