ISPITIVANJE NIVOA ELEKTRIČNOG POLJA

15 jul 2015

Opština Tivat je kao jednu od aktivnosti Lokalnog plana zaštite životne sredine izvršila mjerenje nivoa električnog polja u opsegu od 47MHz do 2500MHz, a za navedena ispitivanja angažovan je Elektrotehnički fakultet iz Podgorice. Mjerenje je izvršeno u julu mjesecu 2015. godine metodom brzog pregleda na sledećim lokacijama:

  • Šetalište Pine, Izvještaj broj 0905-353-4/17 od 07.07.2015. godine
  • Šetalište Seljanovo, Izvještaj broj 0905-353-4/18 od 07.07.2015. godine
  • Krašići, Izvještaj broj 0905-353-4/19 od 07.07.2015. godine.

Rezultati ispitivanja nivoa električnog polja na navedenim lokacijama su znatno ispod granične vrijednosti koja je utvrđena Pravilnikom o granicama izlaganja elektromagnetnim poljima („Sl.list CG“, broj 6/15) i iznosi 14 V/m. Kako se izmjerene vrijednosti nivoa električnog polja ni na jednoj poziciji nisu približile graničnoj vrijednosti, nisu vršena dalja ispitivanja.

Izvještaj broj 0905-353-4/17 od 07.07.2015. godine (Pine) - dalje
Izvještaj broj 0905-353-4/18 od 07.07.2015. godine (Seljanovo) - dalje
Izvještaj broj 0905-353-4/19 od 07.07.2015. godine (Krašići) - dalje