PREZENTACIJA RADA KANCELARIJE ZA PREVENCIJU BOLESTI ZAVISNOSTI SAVJETU RODITELJA SMŠ „MLADOST“

17 feb 2012

Sinoć je u SMŠ Mladost održana sjednica Savjeta roditelja i na predlog direktorice škole Jovanke Vujačić i pedagogice Snežane Kršikape ,prezentovan dosadašnji rad Opštinske kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti.
U sklopu svojih redovnih aktivnosti , kada je u pitanju primarna prevencija, osim rada sa mladima , planirana je i neophodna je saradnja sa roditeljima.Na ovaj način koordinatorka Kancelarije, savjetnica Darka Ognjanović, upoznala je roditelje sa dosadašnjim radom Kancelarije u koji su uključena njihova djeca predstavljeni su rezultati istraživanja koji su urađeni anketiranjem i učenika i roditelja u cijeloj opštini Tivat.


Predstavljene su im i sve akcije i kampanje u koje su učestvovali učenici i saradnici Kancelarije, plan i program radionica koje izvode spoljni saradnici Kancelarije, Marta Majić i Snežana Kršikapa u kontinuitetu od formiranja Kancelarije.
Poseban akcenat je stavljen da su mladi u ovom uzrastu skloni brojnim rizičnim ponašanjama i da izazovi su svuda oko njih , ali da sve snage treba usmjeriti i škole i savjetnika u opštini i roditelja na preventivno djelovanje i na zaštitu djece od posledica konzumiranja psihoaktivnih supstanci.
Imajući u vidu ozbiljnost problema , kao i posledice i rizike koje život nosi kako za dijete tako i za društvo u cjelini podijeljene su brošure sa upustvima o korišćenju panel testova za rano otkrivanje PAS-a kod mladih.Ovom prilikom svim prisutnima su podijeljeni testovi, i date su informacije o načinima njihovog korištenje, uz konstataciju da su prisutni predstavnici roditelja adolescenata u Opštini Tivat,i da treba da prenesu ove informacije i drugim roditeljima na sledećim roditeljskim sastancima.
Ponuđena je pomoć koordinatorke za sva pitanja koja budu imali i spremnost za prisutvo svim sastancima kao i oko svIh ostalih pitanja u domenu ove oblasti i da je Kancelarija kao i do sada otvorena ne samo za mlade, njihovu djecu već i za njih.

post slika