Prijedlog tačaka dnevnog reda XXIV sjednice

12 nov 2015

1.Odluka o zaduživanju opštine Tivat za realizaciju projekta izgradnje sekundarne kanalizacione mreže u Krašićima - dalje
2.Odluka o zaduživanju opštine Tivat za realizaciju Projekta vodosnabijevanja i odvođenja otpadnih voda u primorskom regionu- Faza V - dalje
3.Odluka o izmjenama i dopunama odluke o porezu na nepokretnosti - dalje
4.Odluka o naseljima i granicama naselja oppštine Tivat - dalje
5.Odluka o dopuni odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa - dalje
6.Odluka o prenosu ovlašćenja na realizaciju projekta kanalizacionog i vodnog sistema Tivat - dalje
7.Akcioni plan za mlade 2015-2016. godine - dalje
8.Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije - dalje
9.Odluka o obrazovanju Komisije za provjeru obračuna naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - dalje
10.Odluka o razmjeni zemljišta - dalje
11.Odluka o pristupanju kupovini zemljišta - dalje