Prijedlog tačaka dnevnog reda XXVIII sjednice

11 mar 2016

1. Izvještaj o radu Predsjednika za 2015 godinu - dalje
2. Informacija o sprovođenju trogodišnjeg plana energetske efikasnosti za 2015. godinu - dalje
3. Jednogodišnji akcioni plan energetske efikasnosti za 2016. godinu - dalje
4. Odluka o izmjeni odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - dalje
5. Odluka o komunalnom redu - dalje
6. Plani i program rada RJ Azil - dalje
7. Odluka o izmjenama odluke o finansiranju političkih subjekata - dalje
8. Odluka o razrješenju predstavnika opštine Tivat u Skupštini turističke organizacije - dalje
9. Odluka o razrješenju člana odbora direktora Vodacom - dalje
10. Odluka o imenovanju člana odbora direktora Vodacom - dalje
11. Odluka o razrješenju člana Skupštine DOO Vodacom - dalje
12. Odluka o razrješenju izvršnog direktora DOO „Komunalno“ Tivat - dalje
13. Odluka o imenovanju lica koje će obavljati funkciju izvršnog direktora do imenovanja novog direktora - dalje
14. Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa - dalje
15. Odbornička pitanja i odgovori