Prijedlog tačaka dopune dnevnog reda VIII sjednice

20 dec 2016

1. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik komunalnih usluga - dalje

2. Odluka o davanju saglasnosti na rezrešenje Glavnog administratora opštine Tivat - dalje

3. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje vršioca dužnosti Glavnog administratora opštine Tivat - dalje

4. Odluka o davanju saglasnosti na razrešenje izvršnog direktora JU "Centar za kulturu" Tivat - dalje

5. Odluka o davanju saglasnosti na razrešenje umjetničkog direktora JU "Centar za kulturu" Tivat - dalje

6. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora JU "Centar za kulturu" Tivat - dalje

7. Predlog odbornika Budimira Cupare za dopunu Programa rada Skupštine opštine za 2017 godinu - dalje