PRIJEM ZA GERONTO-DOMAĆICE

11 mar 2019

Povodom 8.marta, Međunarodnog dana žena, predsjednik opštine dr Siniša Kusovac i Sekretarijat za mlade sport i socijalna pitanja priredili su prijem za sedam geronto-domaćica, koje na teritoriji Opštine realizuju program „Pomoć i njega u kući“. Tom prilikom, sekretarka Darka Ognjanović uručila im je prigodne poklone.

Tivatska lokalna uprava obezbjeđuje njegu i pomoć u kući osobama starijim od 67 godina, ili samohranim licima sa invaliditetom, mlađim od 67 godina života, koja se nalaze u stanju socijalne potrebe, a kroz pružanje socijalne i psihološke podrške u njihovom domu i okruženju, te pomoći u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Program „Pomoć i njega u kući“ sprovodi se i ove godine preko opštinske organizacije Crvenog krsta Tivta koja za to angažuje posebno obučene geronto-domaćice. Usluge iz programa „Pomoć i njega u kući“, koji se realizuje već nekoliko godina zaredom, trenutno koristi oko 60 starijih Tivćana, a broj korisnika se konstantno uvećava.

Za  program „Pomoć i njega u kući“ za 2019. godinu, Opština Tivat  će izdvojiti 50.000 eura.

post slika