PROFESIONALNA ORIJENTACIJA ZA MLADE U ORGANIZACIJI KANCELARIJE ZA PREVENCIJU I ZOPT-A

25 apr 2016

U organizaciji Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti i pitanja mladih i Centra za obrazovanje i trening , započela je prijava za za sedam radionica za mlade ,koje su aktivnost iz usvojenog Lokalnog akcionog plana a za cilj imaju da pomognu mladima da se uz pomoć testiranja psihologa i njihove procjene, mladima pokaze smjer ka budućem zanimanju.Druga radionica ima za cilj da pomogne mladima da se snađu na tržištu rada i sezonskom zapošljavanju. Broj polaznika je ograničen a radi se o sedam radionica na temu: profesionalna orijentacija, zahtijevi zanimanja, osobine ličnosti, veza između zanimanja i osobina ličnosti, testiranje ( tpi test), interpretacija podataka i savjetovanje, pisanje cv-ja, verbalna i neverbalna komunikacija, priprema za razgovor sa poslodavcem i sezonsko zapošljavanje - dalje
Obuku izvode eminentni stručnjaci iz ove oblasti.