Program javne rasprave o Nacrtu Izmjena i dopuna Programa privremenih objekata

20 jun 2022

Predsjednik Opštine Tivat, Odlukom broj 01-332/22-56/5 od 20.06.2022. godine, utvrdio je Nacrt Izmjena i dopuna Programa privremenih objekata i isti stavio na javnu raspravu.

 

Javna rasprava će se održati od  20.06.2022. godine do 04.07.2022. godine.

 

Nacrt Izmjena i dopuna Programa  privremenih objekata će se:

•                  objaviti na internet sajtu Opštine Tivat – www.opstinativat.me 

•                  u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, kancelarija broj 5.

 

Program javne rasprave objaviće se na internet stranici Opštine Tivat i putem Radio Tivta.

 

Centralna javna rasprava sa prezentacijom Izmjena i dopuna Programa će se održati 01.07.2022. godine sa početkom u 12 časova u Multimedijalnoj sali opštine Tivat.

 

Pozivaju se građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi.

 

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi do 04.07. 2022. godine:

- putem pošte na adresu Opština Tivat, Trg Magnolija 1

- neposredno na pisarnici Opštine Tivat,

- na e-mail urbanizam@opstinativat.me

 
Program javne rasprave - pdf
Odluka - pdf
Program privremenih objekata - pdf