Radionica o procjeni pejzaža, Gornja Lastva (Tivat), 26-29. jun 2013.

25 jun 2013

Radionica se organizuje u okviru projekta „Baština -pokretač razvoja”, koji ima za cilj da doprinese uspostavljanju saradnje između institucija nadležnih za zaštitu prirodne i kulturne baštine u Hrvatskoj i Crnoj Gori, kroz implementaciju zajedničkih programa, edukaciju, prenošenje znanja i aktivnosti na podizanju nivoa svijesti.
Polazeći od šireg razumijevanja nasljeđa prema kome „ono uključuje sve aspekte ljudskog okruženja koji su nastali kao rezultat međusobnog dejstva ljudi i mjesta tokom vremena”, kulturni pejzaž predstavlja najširu i najobuhvatniju kategoriju kulturnog nasljeđa. Evropska konvecija o pejzažu naglašava da „kvalitet i raznovrsnost evropskih pejzaža predstavljaju zajednički resurs” i da su „zaštita, upravljanje i planiranje prejzaža pravo i obaveza svakog pojedinca”.
Prirodna i kulturna baština izuzetne vrijednosti je najznačajniji resurs prekograničnog područja Dubrovnika i Boke Kotorske. Ovaj prostor, na kome se nalaze dva UNESCO-va područja Svjetske baštine u neposrednoj blizini: Grad Dubrovnik i Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora, jedan je od najatraktivnijih predjela na području Jadrana, na šta ukazuje i masovna posjeta turista. Sem UNESCO-vih lokaliteta, cijelo područje Dubrovačko-Neretvanske županije i zaliva Boke Kotorske predstavlja izuzetan kulturni pejzaž u kome su protkani bogati i raznovrsni slojevi prirodne i kulturne baštine. Adekvatna zaštita, planiranje i upravljanje ovog izuzetnog prirodnog i kulturnog pejzaža je ključna za održivost, valorizaciju i održivi razvoj ovog područja. Jedan od prvih koraka u tom procesu je procjena pejzaža.
Cilj radionice je da se učesnici upoznaju sa novim metodologijama procjene pejzaža, koje su značajnje za njegovu zaštitu i upravljanje, sa međunarodnim i EU smjernicama i primjerima dobrih praksi na ovom polju.
Svrha radionice je i da se, na osnovu različitih iskustava dobrih praksi, definiše najadekvatniji model koji bi se u sljedećoj fazi projekta koristio kao polazište za procjenu kulturnog pejzaža prekograničnog područja Dubrovnika i Boke Kotorske.
Radionicu će voditi tri međunarodna konsultanta, iz evropskih zemalja, koja imaju značajno iskustvo na polju procjene kulturnog pejzaža.
Radionica će biti organizovana za 30 učesnika, 15 iz Hrvatske i 15 iz Crne Gore, koji djeluju na polju zaštite, planiranja i upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom.
Na radionici će, sem predstavnika  partnera i saradnika u projektu, učestvovati i drugi predstavnici  stručnih službi iz Crne Gore i Hrvatske, ekpsperti kao i drugi zainteresovani za ovu temu.