Radionica o tehnici gradnje suvozida

27 jun 2014

Na našoj planeti danas, očuvane, stoje kamene suvozidne konstrukcije stare čak 6 milenijuma! Vernakularna arhitektura nastala je iz potrebe čovjeka, a usavršavala se kroz generacije, uvijek upravo po mjeri čovjeka. S druge strane, ovo su izuzetni elementi predjela, i zbog činjenice da, koliko god slična, kamena sela pričaju svako svoju priču, ogroman su potencijal i u agrokulturnom i u turističkom smislu. Spašavanje zanata zidanja kamenom u suvo, gdje je vezivo mozak, kako bi rekao prof.dr.Borut Juvanec sa Arhitektonskog fakulteta u Ljubljani, neophodno je kako bi se ambijentalnim cjelinama, poput Gornje Lastve, vratio život. Profesor Juvanec i Gornjoj Lastvi je našao mjesto u prezentaciji koju je, na temu suvozidne arhitekture širom svijeta, održao u uvodnoj večeri Radionice o tehnici gradnje suvozida, koja je organizovana u selu kao prva aktivnost na terenu u okviru manifestacije „Dani pejzaža“, programa aktivnosti u okviru projekta „Baština-pokretač razvoja“. Kroz ovaj segment projekta, koji se implementira u okviru IPA programa prekogranične saradnje Crne Gore i Hrvatske, tokom nekoliko sljedećih mjeseci, na vrijednosti i značaj očuvanja pejzaža, te mogućnosti njegove ekonomske valorizacije, pokušaće se skrenuti pažnja šire javnosti kroz različite programe i događaje koji će nuditi iskustvene doživljaje predjela- kroz boje, mirise, ukuse, zvuke.

Radionica o tehnici gradnje suvozida prva je u nizu edukativnih, kulturnih i zabavnih programa koji se organizuju na pilot područjima projekta „Baština“- Dubrovniku i Boki Kotorskoj. Održana je od 17-19.juna u Gornjoj Lastvi i okupila kako zainteresovanu stručnu javnost, tako i predstavnike medija, lokalne zajednice, volontere, NVO aktiviste. Svi zajedno poslušali su uvodnu prezentaciju o suvozidnoj arhitekturi, održanu prve večeri u domu kulture Ilija Marković, a tokom naredna dva dana, od pomenutog profesora Juvaneca, te Filipa Bubala iz komiške udruge Dragodid, učili su i osnove građenja u kamenu u suvo. Profesor Juvanec u svojoj je prezentaciji prošetao učesnike kroz primjere suvozidnih građevina širom svijeta, a među pomenutim predjelima našla se i Gornja Lastva. Profesor je ovdje imao prilike boraviti prije 12 godina, u okviru cetinjskog Bijenalea, kada je uočio u selu pojedine elemente arhitekture, kakve nije imao priliku vidjeti drugdje. Prikazao je šeme specifičnih separatora za zemlju, odnosno rezervoara, u koje se, u međama niz seoski put, taložila zemlja koju su atmosferske vode spirale sa polja iznad naselja. Žene su odavde vraćale zemlju na polja, što je veoma ekološki pristup koji može poslužiti za primjer i danas. I Filip Bubalo, predavač-praktičar, koji se, kao aktivista viškog Dragodida, već 12 godina bavi suvomeđom, boreći se za njen status baštine jednako koliko i za same međe i njihov spas, imao je ranije priliku vidjeti Gornju Lastvu. Govorio je prisutnima o brojnim akcijama koju su iza Dragodida, kao i najvrijednijim vernakularnim pejzažima Hrvatske. Dva dana terenskog rada bila su više nego uspješna. Desetak polaznika savladalo je osnove gradnje suhomeđa, a njihovi motivi da se uključe bili su različiti, mada opet na istom fonu- da se sačuvaju kamena sela u zaleđu i da se doprinese oživljavanju Gornje Lastve i Vrmca, kao pejzaža izuzetnih karakteristika. Za trajanja radionice, Gornju Lastvu je posjetio i princ Nikola Petrović Njegoš, koji je izrazio zadovoljstvo što rad na suvomeđama, u organizaciji partnera na projektu „Baština- pokretač razvoja“, prethodi radionici u organizaciji Fondacije Petrović-Njegoš i KZU Napredak, koja je održana od 20-27.juna. Opština Tivat, KZU Napredak i NVO Expeditio, crnogorski partneri na projektu, zadovoljni su održanom radionicom. Dani pejzaža nastavljaju programom posvećenim zvucima u predjelu, gdje će tokom jula biti organizovano nekoliko koncerata.

 

SLUŽBA PREDSJEDNIKA

post slika