JAVNE RASPRAVE 2014

27 jun 2014

JAVNA RASPRAVA O BUDŽETU ZA 2015 GODINU

Program Javne rasprave o buđžetu za 2015 godinu - dalje

Nacrt budžeta za 2015 godine - dalje


JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMSKOG ZADATKA SA ODLUKOM O PRISTUPANJU IZGRADNJI LOKALNIH OBJEKATA OD OPŠTEG INTERESA

Javna rasprava će se održati u periodu od 03.09.2014. - 12.09.2014. godine - detaljnije


JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMSKOG ZADATKA SA ODLUKOM O PRISTUPANJU IZGRADNJI LOKALNIH OBJEKATA OD OPŠTEG INTERESA

Javna rasprava će se održati u periodu od 04.08.2014. - 13.08.2014. godine - detaljnije


JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MANJINSKIM PRAVIMA I SLOBODAMA

Javna rasprava će se održati 31. jula, 2014. godine (četvrtak) u Skupštinskoj sali Opštine Tivat, Trg Magnolija,  sa početkom u 13:00h. - detaljnije


JAVNA RASPRAVA O NACRTU URBANISTIČKOG PROJEKATA MILOVIĆI 

Javna rasprava o Nacrtu Urbanističkog projekata, održati će se u periodu od 13.06.2014.godine do 07.07.2014.godine (25 dana). - detaljnije


JAVNA RASPRAVA O NACRTU URBANISTIČKOG PROJEKATA KOSTIĆI

Javna rasprava o Nacrtu Urbanističkog projekata, održati će se u periodu od 13.06.2014.godine do 07.07.2014.godine (25 dana). - detaljnije


JAVNA RASPRAVA O NACRTU DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA „MAŽINA“

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana „MAŽINA“, održati će se u periodu od 12.06.2014.godine do 11.07.2014.godine (30 dana). - detaljnije


JAVNA RASPRAVA O NACRTU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PROJEKTA „PRŽNO I“

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „PRŽNO I“, održati će se u periodu od 11.06.2014.godine do 20.06.2014.godine (10 dana). - detaljnije


JAVNA RASPRAVA - OBJEKTI OD OPŠTEG INTERESA

Javna rasprava će se održati od 21.03.2014. godine  do 07.04. 2014. godine.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - PDF

Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa - dalje