RADIONICE O VRŠNJAČKOM NASILJU

29 sep 2014

U organizaiji opštinske Kancelarije za prevenciju i pitanja mladih i Omladinskog kluba od sjutra će se na časovima razredne nastave u osnovnim školama ,prezentovati edukativno kreativne radionice kako bi se uticalo na jačanje kapaciteta za sprovođenje vršnjačke edukacije o zdravim stilovima življenja i prevenciji rizičnih ponašanja kod mladih.
Vršnjačko nasilje je, na žalost, redovna pojava među djecom i adolescentima, i to je tema o kojoj se sve više priča kako u školi tako i međe građanima Tivta. Nasilje podrazumjeva bilo kakvo namjerno nanošenje štete drugima putem fizičkog akta, verbalnog uznemiravanja ili pak nekih suptilnijih metoda kao što je npr manipulacija. Vršnjačko nasilje se obično odnosi na dugotrajno, ponavljajuće nasilje nad drugom djecom.
Brošure koje će dijeliti volonteri i aktivisti Kancelarije sadržati će sve informacije o prepoznavanju nasilja i kako se ponašati u takvim situacijama .
U sklopu programskih aktivnosti realizujemo obrazovno-kreativne radionice na teme „Zdravi stilovi života“ za VII i VIII razred, kao i radionice „Prevencija vršnjačkog nasilja“ i “Stvarajmo umjetnost“ za IX razred osnovne škole i I i II srednje škole koje realizuju vršnjačke edukatorke opštinske Kancelarije za mlade uz podršku Omladinske radnice.

post slika