RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNIKOM MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA

10 feb 2017

Direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu, pri Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Goran Kuševija, posjetio je Opštinu Tivat u srijedu, 8. februara, kako bi prisustvovao sastanaku na temu Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju. Sastanku su prisustvovali i direktor Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva Vasilije Todorović, predsjednica opštine Tivat Snežana Matijević, potpredsjednik opštine Siniša Kusovac, glavna administratorka Marija Sijerković, sekretarka Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja Darka Ognjanović, kao i savjetnica za socijalnu i dječju zaštitu Kristina Petrović.


Na samom sastanku donijete su smjernice za dalje aktivnosti po ovom pitanju. U toku je izrada Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, na čijoj izradi su angažovani predstavnici lokalnih ustanova zdravstvene i socijalne zaštite, vaspitno-obrazovnih ustanova sa područja opštine Tivat, kao i predstavnici NVO sektora .
Dnevni centar predstavlja socijalni servis kojim se obezbjeđuje zadovoljavanje potreba, kao i unapređenje kvaliteta života djece i omladine sa teškoćama u razvoju, na lokalnom nivou. Do sada je ustanovu ovog tipa otvorilo 11 opština u Crnoj Gori.

post slika