ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU LOKALNOG PLANA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

11 feb 2017

Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost organizovao je juče (petak, 10. februar) u opštini Tivat centralnu javnu raspravu povodom izlaganja Nacrta Lokalnog Plana zaštite životne sredine za period 2017-2021 godina. Nosilac aktivnosti izrade plana je NVO „Evropski dom“ , a prezentovan je od strane radnog tima u sastavu Marija Nikolć dipl.ing.arh, Slavica Petović dipl.bio., Biljana Jončić dipl.ing.gradj, Vasilije Zloković dipl.ing.el, Ana Dimovska mr.sc. i Tatjana Jelić Sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost.

fotkaRaspravi koja je trajala više od tri sata  prisustvovalo je preko 50 ljudi, uključujući predstavnike lokalne uprave, nevladinog sektora, lokalnih investitora, preduzetnika, dijela odbornika u skupštini opštine Tivat i predstavnike Agencije za zaštitu životne sredine i Javnog preduzeća morsko dobro. Građani koji su uzeli učešće u javnoj raspravi su ocijenili nacrt plana odličnim i korektno urađenim dokumentom, izražavajući želju da mjere propisane istim budu uspješno sprovedene. Najveći dioprimjedbi ticao se drugih oblasti poput  nedostatka opštinskih ingerencija u zoni morskog dobra, kontrole i realizacije državnih planskih dokumenata, ali i budućeg tretmana zaštićenih prirodnih područja. Konačan izvještaj sa javne rasprave sa odgovorima obrađivača biće dostupan na zvaničnom sajtu opštine Tivat do 05. marta.

post slika