Regionalna konferencija „Lokalna demokratija- unapređenje saradnje između lokalnih vlasti i civilnog sektora”

16 maj 2013

Savjetnik predsjednika Opštine Tivat Petar Vujović, boravi u Prištini gdje prisustvuje regionalnoj konferenciji „Lokalna demokratija- unapređenje saradnje između lokalnih vlasti i civilnog  sektora".  Konferencija je organizovana od strane kancelarije TACSO-a Kosova u saradnji sa drugim TACSO kancelarijama. Strateški partneri konferencije su Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Kosova i Savjet Evrope, kancelarija u Prištini.

   Cilj ove konferencije je da ukaže na značaj saradnje lokalnih vlasti i civilnog društva u regiji, kao obavezan preduslov za uspješno sprovođenje procesa evropskih integracija.    Opština Tivat je, od strane organizatora konferencije,  prepoznata kao lokalna samouprava sa najboljom saradnjom sa NVO sektorom.  Savjetnik predsjednika Petar  Vujović je prisutnima predstavio primjer najbolje prakse, sa posebnim osvrtom na institut slobodne stolice.  
Dodane vrijednosti ove konferencije su zasebne paralelne radionice i sastanci predstavnika vlasti i civilnog društva koje će omogućiti diskusije i razmjene iskustava, a takođe je i prilika za  jačanje regionalne saradnje.
Na konferenciji  učestvuju predstavnici Kosova, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Hrvatske, Turske i Albanije.

 

 

post slika