MIŠLJENJA – DUP MRČEVAC

14 maj 2013

1. EPCG – Misljenje na Nacrt DUP Mrcevac – dalje

2. JP Vodovod i kanaliz – Misljenje na Nacrt DUP Mrcevac – dalje

3. VodaCom Misljenje na nacrt Mrcevac – dalje

4. Sekretarijat za kom stamb poslov i saobracaj Misljenje na Nacrt – Mrcevac – dalje

5. Regionalni vodovod Misljenje na Nacrt Mrcevac – dalje

6. Agenc za elek. komunik i poštan djelat – Misljenje na nacrt DUP Mrcevac – dalje

7. Izjava da je procedura u skladu sa Zakonom – dalje

8. Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma – Mišljenje na Nacrt DUP Mrcevac – dalje

9. Uprava za zaštitu kult.dobara Mišljenje na Nacrt DUP Mrcevac – dalje

10. Ministar odrzivog razvoja i turizma – Nacrt DUP Mrcevac – dalje