Regionalna konferencija – “Učešće gradjana i saradnja izmedju nevladinih organizacija i lokalnih samouprava u Crnoj Gori i Albaniji”

14 feb 2013

U  Baru je juče održana regionalna konferencija pod nazivom “Učešće gradjana i saradnja izmedju nevladinih organizacija i lokalnih samouprava u Crnoj Gori i Albaniji”. Konferencija je dio zajedničkog projekta Centra za razvoj nevladinih organizacija i partnerskih organizacija iz Albanije, među kojima je nosilac projekta NVO Partners. Riječ je o  desetomjesečnom projektu pod nazivom “Civilno društvo i lokalna samouprava u jačanju društvene kohezije u Crnoj Gori i Albaniji”, koji finansira Evropska unija u okviru prekogranične saradnje Crna gora- Albanija.

Glavni cilj projekta je viši nivo integracije, razvoja i saradnje civilnog društva u oblasti jačanja društvene kohezije u četri opštine iz Albanije i opština Bar, Plav, Berane i Danilovgrad u Crnoj Gori. Pored toga, projekat teži povećanju nivoa razmjene ideja i znanja, kao i saradnje između organizacija civilnog društva, drustvenih grupa i lokalne samouprave iz obje zemlje.
Konferenciji su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava i NVO sektora iz  iz Crne Gore i Albanije, a našu opštinu su predstavljali Glavna Administratorka Opštine Tivat, Jovanka Laličić, Savjetnik predsjednika, Petar Vujović i pripravnice u Kabinetu predsjednika, Dragana Radulović i Ivona Petrović.
Jovanka Laličić je prisutnima prezentovala “Modele za učešće gradjana i saradnju NVO i lokalne samouprave u Crnoj Gori”. Modele je definisala Zajednica opština Crne Gore a Jovanka Laličić, koja je bila članica radne grupe za njihovu izadu, njihovom prezentacijom je prisutne upoznala sa načinima bolje saradnje izmedju lokalne samouprave i civilnog sektora.   
 Kako je jedan od ciljeva ove konferencije bilo i predstavljanje dobrih praksi, Petar Vujović je prisutnima predstavio stanje u Opštini Tivat. “Iako najmanja bokeljska opština, Tivat posebnu pažnju posvećuje NVO, o čemu svjedoči i nagrada koju smo dobili 2009. godine za Institut slobodne stolice. Pored toga u našoj samoupravi funkcionise gradjanski biro, koji smo unaprijedili uvodjenjem informacionih tehnologija. To je SMS servis putem koga obavještavamo gradjane o stanju njihovih predmeta, kao I WEB poratal na našem sajtu, putem koga gradjani mogu saznati kod kog službenika im se predmet nalazi.”- istakao je Vujović.