Rješenje o dodjeli stipendija

25 nov 2010

OPŠTINA TIVAT

PREDSJEDNIK

Broj: 0101 – 1393

Tivat, 10.11. 2010. godine

Na osnovu člana 1.Odluke o dodjeli stipendija studentima viših i visokih škola („Sl.list RCG – opštinski propisi“  br. 13/99 i 27/00)  , donosim

R  E  Š  E  N J  E

Redovnim studentima viših i visokih škola koji su prethodnu godinu studija završili sa srednjom ocjenom  8,5 – 10 , i koji imaju prebivalište u Opštini Tivat, dodjeljuje se stipendija u iznosu od 60 % minimalne cijene rada u Republici Crnoj Gori. -PDF