SAMOSTALNI/A REFERENT/KINJA ZA KNJIGOVODSTVO I LIKVIDATURU

27 jan 2016
  • Interni oglas unutar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj - dalje
  • Obavještenje o zatvaranju internog oglasa unutar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj - dalje
  • Interni oglas između organa lokalne uprave opštine Tivat - dalje
  • Obavještenje o zatvaranju internog oglasa između organa - dalje