SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA III ZA KONROLU I PRINUDNU NAPLATU LOKALNIH JAVNIH PRIHODA

26 sep 2016
  • Javni oglas za potrebe Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode - dalje