SAOPŠTENJE ZA MEDIJE SEKRETARIJATA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

29 mar 2019

Dana 28.03.2019 godine održan je Zbor građana u MZ LEPETANE koji je sazvao Sekretarijat za lokalnu samoupravu opštine Tivat-Kancelaria za saradnju sa mjesnim zajednicama I pružanja pravne pomoći građanima, a povodom izbora organa upravljanja u Mjesnoj zajednici Lepetane, odnosno izbora Savjeta I Nadzornog odbora.

Zboru je osim predstavnika organa lokalne uprave koji je sazvao Zbor građana Ivana Obradovića Helge Ivović, bila prisutna I Sekretarka Sekretarijata Jadranka Joksimović koja je uzela učešća u razgovoru sa prisutnim građanima na Zboru.

Zbor je održan u prisustvu punoljetnih građana sa područja ove mjesne zajednice koji su putem tajnog glasanja odlučili da Savjet broji devet članova I to:

Grubišić Đuro, Došljak Vesna, Damjanović Dragica, Grubišić Zorana, Krivokapić Sunčica, Vujičić Dragica, Lukšić Emilija, Grubišić Ivan i Vučinović Ivan.

Za članove Nadzornog odbora su jednoglasno izabrani: Anica Jonus, Darija Zifra I Ana Slovnikar.

Shodno Odluci o mjesnim zajednicama u roku od osam dana od dana sprovedenih izbora organa upravljanaja u ovoj mjesnoj zajednici održaće se i konstitutivna sjednica savjeta na kojoj će se izvršiti izbor Predsjendika i Pomoćnika predsjenika Mjesne Zajednice Lepetani.

Nakon izbora organa upravljanja, prisutni građani su se saglasili da će nakon izbora Predsjednika Savjeta u narednim sjednicama iznijeti probleme u njihovoj mjesnoj zajednici, a izrazili su posebnu zahvalnost Predsjendiku opštine vezano za rješavanje pitanja oko izgradnje potpornog zida na groblju u Lepetanima.

 

MZ Lepetane2

post slika