SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – VII SJEDNICA ETIČKE KOMISIJE ZA LOKALNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U OPŠTINI TIVAT

16 aug 2013

Etička komisija za lokalne službenike i namještenike u Opštini Tivat, 16.08 2013. godine, održala je sedmu  sjednicu, na kojoj je konstatovan izbor predsjednice Etičke komisije mr.Darke Ognjanović i nove članice Sonje Štilet iz redova zaposlenih u lokalnim medijima, tako da je sastav etičke komisije kompletan. Sjednici je prisustvovala i sekretarka Skupštine opštine Ana Matijević, koja će ispred Skupštine pružati Komisji stručnu i administrativnu pomoć.

Pored navedenog analizirano je stanje ispunjenosti ustanovljenih zadataka u prethodnom periodu. Izraženo je zadovoljstvo do sada učinjenim, uz predlog da se ponovi zahtijev svim institucijama kojim bi se podsjetili na obavezu da redovno obaviještavaju Komisiju o kadrovskim promjenama  (službi, preduzeća, ustanova i organizacija) na čije zaposlene se odnosi Etički kodeks lokalnih službenika/ca i namještenika/ca.

Takođe su razrađeni načini  upoznavanja zaposlenih sa odredbama Etičkog kodeksa i jedan od prvih koraka biće izrada brošure “Stvarajmo povjerenje” koji će se distribuirati svim novozaposlenim .Etička komisija će zahtijevati od svake institucije da imenuje kontakt osobu sa kojom će komisija ostvariti  komunikaciju na nedeljnom nivou.

Potpisivanje izjave samo po sebi predstavlja lični moralni čin svakog zaposlenog, ali  Komisija će nakon pribavljene dokumentacije objaviti na sajtu Opštine ko je, odnosno ko nije navedenu izjavu potpisao.

PREDSJEDNICA KOMISIJE
Mr.Darka Ognjanović