ODOBREN JOŠ JEDAN PROJEKAT U OKVIRU 2. POZIVA IPA PREKOGRANIČNOG PROGRAMA HR – CG

14 aug 2013

Opština Tivat je juče potpisala ugovor sa Delegacijom Evropske Unije o implementaciji projekta u okviru 2. Poziva Programa prekogranične saradnje sa Hrvatskom IPA komponenta II, pod nazivom „Sustainable development of Special interest tourism (SUD SIT)”, mjera 1.2. zajedničke turističke i kulturne aktivnosti.
 Ukupan budžet projekta iznosi 362,580.75 eura, od čega partnerima sa crnogorske strane pripada 209,560.00 eura.
Vodeći partner projekta je Opština Tivat, a partneri su Turistička organizacija Tivat i Javno preduzeće “Komunalno” Tivat. Partneri projekta iz Hrvatske su: UHPA (Udruga hrvatskih putničkih agencija),  Asocijacija Agroturizam Konavle i DUNEA (Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije).
Početak projekta je predviđen za 16. septembar, a period implementacije je 24 mjeseca. Glavni cilj  projekta je doprinos razvoju održivog turizma uz promociju biciklizma i zaštitu životne sredine, kao i unapredjenje i promovisanje turističke ponude područja Boke Kotorske i Dubrovačko- neretvanske županije. Jedna od aktivnosti projekta biće  i nabavka 32 običnih i 15 električnih bicikala, čime će ovaj projekat unaprijediti biciklizam u našem gradu započet projektom “Bike to Tivat”.  

 

KABINET PREDSJEDNIKA