Sastanak Opštine Tivat i kompanije Shandong

20 okt 2023

Predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović održao je sastanak sa izvođačem radova na projektu izgradnje bulevara Jaz/Budva – Tivat, kineskim konzorcijumom Shandong.  Izvršni direktor Lu Yao upoznao je predsjednika opštine sa statusom projekta, a na sastanku je dogovorena redovna komunikacija, kako bi projekat izgradnje bulevara u što manjoj mjeri uticao na redovno odvijanje saobraćaja na saobraćajnom prilazu Tivtu.

Uprava Shandong-a u Crnoj Gori u redovnom je kontaktu sa Upravom za saobraćaj kao investitorom ovog posla i nadležnim Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma kada je u pitanju procedura izdavanja građevinske dozvole. Iz ove kompanije ističu da su potpuno spremni za početak izvođenja radova, te da su svi pripremni radovi na prvoj dionici puta izvršeni efikasno i u kratkom roku.

Opština Tivat će pomoći oko svih pitanja koja su u njenoj nadležnosti i u okvirima mogućnosti lokalne uprave. Od interesa za grad je da radovi budu izvršeni u roku i da uticaj izvođenja građevinskih radova bude što manji na postojeće odvijanje saobraćaja“ – istakao je predsjednik opštine Željko Komnenović. S tim u vezi dogovoreni su redovni susreti od trenutka kada radovi otpočnu. U planu je da radovi krenu sa tivatske strane ka kružnom toku u Radanovićima, na dionici dugoj 3km.

Projekat izgradnje bulevara Jaz – Tivat, ukupne dužine 16km, vrijedan je 54 miliona eura i biće finansiran sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj. Opština Tivat za 2024. godinu planira nastavak trase tog puta, izgradnjom bulevara kroz Tivat i ima uvjeravanje da bi Vlada finansirala eksproprijaciju i radove na ovom projektu.

Sastanku sa Shandong kompanijom prisustvovali su Vedran Božinović, sekretar za privredu, Aleksandar Živaljević, glavni gradski arhitekta, Mirela Jarić, sekretarka za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti i Vlado Brguljan direktor Direkcije za investicije.

post slika

Galerija