Sastanak Opštinske konsultativne grupe za izradu Strateškog plana razvoja

17 jan 2012

U ponedjeljak 16. januara Opštinska konsultativna grupa koja radi na izradi Strateškog plana razvoja opštine Tivat održala je svoj peti po redu sastanak. Po dnevnom redu članovi OKG-a usvojili su SWOT analizu, koju su pripremili na prošlom sastanku, a zatim radili na utvrđivanju dugoročnog cilja Plana razvoja, prioriteta i mjera.
Strateško planiranje predstavlja glavni instrument za upravljanje lokalnim razvojem usklađenim na nacionalnom i regionalnom nivou, i treba da sadrži analizu postojećeg stanja, SWOT analizu, razvojne ciljeve, prioritete i mjere, monitoring Strateškog plana, proces konsultacija zainteresovanih strana, rad konsultativne grupe, ex ante evaluaciju, kao i opise projekata („Project Fiches“). Strateški plan razvoja za opštinu Tivat sadržaće razvojne ciljeve opštine, prioritete i projekte koje treba implementirati u periodu do 2016- e godine.
Članovi Opštinske konsultativne grupe su: koordinator Petar Vujović, Ivan Novosel, Jovanka Laličić, Zorica Gverović, Bernarda Moškov, Tonko Lukšić, Marija Vučinović, Kristina Petrović, Đorđe Trajčevski, Neven Staničić, Marijana Mišić Škanata i Svjetlana Đikanović.